Uppmärksamhet & tankeförmåga

Tankeförmåga och uppmärksamhet är andra kognitva funktioner som påverkas vid demens. Det blir allt svårare att koncentera sig och skapa begripliga tankegångar. En person med mild demens beskriver det så här: ”Det är som om jag slirar på kopplingen”. En annan person säger: ”Jag hittar liksom inte fram när jag tänker”.

Det är viktigt att komma ihåg att tankegångarna kan vara logiska utifrån den sjukes perspektiv. Tolkningen som den sjuke gör av det som sägs och sker i omgivningen görs utifrån de resurser som finns kvar i den skadade hjärnan.

Uppmärksamheten störs lätt av yttre störningar. Ljudet från en radio kan göra att den sjuke tappar koncentrationen under måltiden och slutar att äta.
 

Senast uppdaterad 18 september 2008 - 09:57 © Svenskt Demenscentrum

 


"Det är som om jag slirar på kopplingen”

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår