Diagnoskriterier

För att ställa diagnoser demens behöver vi idag använda oss av de internationella kriteriemanualerna. I Sverige används vanligen ICD-10 inom primärvården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 28 september 2018 - 11:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår