Diagnoskriterier

För att ställa diagnosen demens  behöver vi idag använda oss av de internationella kriteriemanualerna. I Sverige används vanligen DSM IV eller ICD-10.

Övriga listade kriteriemanualer används i andra länder eller i forskningssammanghang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 22 mars 2013 - 10:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår