Alzheimers sjukdom • DSM-IV-kriterierna

En nedsättning av flera kognitiva funktioner. Nedsättningen visar sig genom:

 1. nedsatt minnesfunktion (bristande förmåga att lära in något nytt och att minnas vad som tidigare lärts in
 2. minst en typ av följande störningar:
  • afasi (språkstörning)
  • apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots intakta motoriska funktioner)
  • agnosi (bristande förmåga att känna igen eller identifiera föremål trots intakt sensorisk funktion)
  • störning av exekutiva funktioner (d v s planera, organisera, rangordna, tänka abstrakt)

Förloppet karakteriseras av en smygande debut och en fortskridande kognitiv nedsättning. Den kognitiva funktionsnedsättningen förekommer inte enbart i samband med konfusionstillstånd.

Den kognitiva funktionsnedsättningen vid Alzheimers sjukdom beror inte på
något av följande:

 1. tillstånd i centrala nervsystemet som förorsakar progressiv nedsättning av minne och kognitiva funktioner (t ex. cerebrovaskulär sjukdom, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, subduralhematom, nomatryckshydrocefalus)
 2. systemiska tillstånd som man vet kan förorsaka demens (t ex hypothyreos, brist på B 12-vitamin eller folsyra, brist på niacin, hyperkalcemi, neurosyfilis, IV-infektion)
 3. tillstånd förorsakade av droger

Funktionsnedsättningen inträffar inte bara under konfusionstillstånd.

Senast uppdaterad 13 mars 2014 - 13:08 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår