Frontotemporal demens • Lund-Manchester konsensus 1994

Kärnsymptom
Smygande debut och en långsam progress med förändringar av personlighet och beteende:

 • tidig förlust av sjukdomskänsla och bristande förmåga till insikt
 • tidig omdömeslöshet
 • tidigt hämningsbortfall: aggressivitet, rastlöshet, omotiverad skämtsamhet, distanslöshet och hypersexualitet
 • ökad benägenhet för distraktion och impulsivitet
 • psykisk rigiditet
 • hyperoralitet: förändrat dietärt beteende, bulimi, omåttligt rökande, ökad alkoholkonsumtion
 • ”användarbeteende” d v s ohämmat berörande och användande av föremål i omgivningen
 • hallucinationer


Affektiva symptom

 • känslomässig avtrubbning och bristande engagemang, bristande empati, apati
 • ångest, depression, suicidala tankar
 • känslomässig labilitet
 • bisarra hypokondrier, egenartade idéer
 • affektlabilitet, ökad sentimentalitet
 • avsaknad av mimik (amimi)


Språkstörning

 • tilltagande förlust av spontant tal
 • stereotypa fraser (palilali), ekolali och sent i förloppet mutism (+amini= PEMA-syndromet)

Den rumsliga orienteringen och den praktiska förmågan är relativt väl bevarade.

Somatiska symptom

 • primitiva reflexer (vid neurologisk undersökning) kan förekomma tidigt
 • lågt och labilt blodtryck
 • epileptiska anfall är mindre vanliga
   

Resultat av diagnostiska undersökningar

 • neuropsykologisk testning: uttalad svikt på ”frontallobstest” i frånvaro av svår minnesstörning, receptiv afasi och visuospatial störning
 • normalt EEG trots kliniskt påtaglig demenssjukdom
 • hjärnavbildande diagnostik (strukturell och funktionell): huvudsakligen frontal och/eller främre temporal patologi


Bidragande diagnostiska tecken

 • sjukdomsdebut före 65 år
 • liknande sjukdomsbild hos anhörig
   

Exklusionskriterier (kriterier som talar mot Frontotemporal demens)

 • snabb ”strokeliknande” debut med plötsliga försämringar
 • tidig svår minnesstörning
 • tidig rumslig desorientering
 • tidig svår apraxi
 • logokloni (stammningsliknande talstörning), myokloni (kraftiga muskelryckningar i vaket tillstånd)
 • tecken på skada i hjärnstam, ryggmärg och lillhjärna
 • tidigt uttalat patologiskt EEG
 • hjärnavbildande diagnostik som visar huvudsakligen postcentral patologi
 • multifokala hjärnlesioner på CT eller MRT
 • påvisande av inflammatorisk hjärnsjukdom med hjälp av laboratorietest

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår