Vaskulär demens • ICD-10-kriterierna

De allmänna kriterierna för demens (ICD-10-kriterierna för demens) måste vara uppfyllda.

 • Nedsättningen av de högre kognitiva funktionerna är ojämn med en del funktioner drabbade och andra relativt väl bevarade. Således kan minnet vara ganska påtagligt påverkat medan tänkande, resonerande och informationsbearbetning kanske bara visar en mindre nedgång.
 • Det finns kliniska belägg för lokal hjärnskada i form av minst ett av följande symptom:
  • unilateral spastisk bensvaghet
  • unilateralt ökade senreflexer
  • plantarextension
  • pseudobulbär pares
 • Anamnes, undersökning eller test ger belägg för en betydande cerebrovaskulär sjukdom, vilken kan bedömas ha ett etiologiskt samband med demenssyndromet (t ex tidigare stroke, belägg för cerebral infarkt).
Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår