MMT (MMSE)

MMT, även kallat MMSE, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne, inlärning, orienteringsförmåga etc). Testpersonen ombeds besvara frågor, rita enkla figurer och upprepa några ord som testledaren säger. Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Ett ungefärligt sätt att uttrycka demensgraden genom MMT-poäng är:

  • Mild begynnande demens: 30 – 26
  • Mild demens: 25 – 20
  • Medelsvår demens: 19 – 10
  • Svår demens: 9 – 0


Inget exakt instrument 

Demenssjukdom kan inte helt uteslutas även vid höga MMT-poäng. Det finns personer som får 30 poäng och som ändå kan ha en begynnande demensutveckling. Nedsatt allmäntillstånd, språksvårigheter och nedsatt hörsel är några faktorer som kan försämra resultatet. 

Rekommenderas av Socialstyrelsen

Testresultatet anses ändå ge en vägledning och MMT bör ingå i en basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det kan även vara ett bra instrument för att följa patientens kognitiva utveckling över tiden.

Senast uppdaterad 21 januari 2016 - 10:41 © Svenskt Demenscentrum

 


MMT eller MMSE?

MMT är en förkortning för Minimentaltest. Numera används allt oftare den engelska förkortningen MMSE, Mini Mental State Examination. Den svenska versionen av detta test som tagits fram av Föreningen för kognitiv medicin heter MMSE-SR.

 

Ladda ned MMT (MMSE-SR) »  

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår