Mini Mental Test (MMT)

MMT är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne, inlärning etc). Testpersonen ombeds bl a besvara frågor, rita enkla figurer och upprepa några ord som testledaren säger. Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Ett ungefärligt sätt att uttrycka demensgraden genom MMT poäng är:

  • Mild begynnande demens 30 – 26
  • Mild demens 25 – 20
  • Medelsvår demens 19 – 10
  • Svår demens 9 – 0


Inget diagnosinstrument

Det bör betonas att MMT inte är något exakt diagnosinstrument. Demenssjukdom kan inte helt uteslutas även vid höga poäng. Det finns personer som får 30 poäng på MMT och som kan ha en mycket mild begynnande demensutveckling. Nedsatt allmäntillstånd, språksvårigheter och nedsatt hörsel är några faktorer som kan försämra resultatet. Testresultatet anses ändå ge en vägledning vid utredning av demens eller demensliknade tillstånd. MMT är ett bra instrument att följa patientens kognitiva utveckling över tiden med.

Senast uppdaterad 26 september 2008 - 15:50 © Svenskt Demenscentrum

 


MMT
= Mini Mental Test, ett enkelt test som ger en grov uppskattning av personens kognitiva förmåga. I forskningsstudier används ofta MMSE som är den engelska förkortningen för samma test.


Ladda ned MMT »  

 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår