Risk att insjukna

Det har länge varit känt att hög ålder ökar risken för att insjukna i demenssjukdom. De senaste decennierna har även andra möjliga riskfaktorer undersökts. I pressen läser man var och varannan vecka om nya rön, faktorer som sägs öka eller minska risken för att drabbas av demens. Så vad vet vi i dagsläget?

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat forskningslitteraturen på området. De undersökta riskfaktorerna har sedan graderats utifrån vilket vetenskapligt stöd de har. Här tar vi upp de viktigaste.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06 mars 2014 - 14:14 © Svenskt Demenscentrum


Riskfaktor = något som ökar risken att insjukna i demens, t ex hög ålder.

 

 

 

 

 

Mer om SBU:s granskning »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår