Ärftlighet

Alzheimer i släkten

Påståendet att "Alzheimer går i släkten" får stöd av forskningen. Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjudom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i samma sjukdom. Risken är större om båda föräldrarna har haft alzheimer, än om bara den ena haft sjukdomen, och om insjuknandet skett tidigt i livet (före 65 års ålder).


Skillnader i arvsanlag • ApoE4-allelen

Våra arvsanlag, gener, har sannolikt stor betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar. Idag känner man till 21 riskgener. Den främsta är, ApoE, som förekommer i olika varianter. Personer som bär en av dessa varianter, den s k ApoE4-allelen, har 1,5 – 4 gånger högre risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Riskökningen är relativt sett större i lägre åldersgrupper. Betonas bör att det endast handlar om en ökad risk – många personer med ApoE4-allelen drabbas aldrig av demens.

 

Senast uppdaterad 04 november 2013 - 16:35 © Svenskt Demenscentrum


 

 

Med nära anhöriga som haft alzheimer ökar risken att själv insjukna: måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

 

 

 


ApoE4-allelen ökar risken för alzheimer:
starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår