Lag & rätt

Socialtjänstlagen, förkortad SoL, reglerar individens rätt till hjälp och stöd av kommunen, till exempel hemtjänst och plats i demens- eller äldreboende. Tar även upp kommunens skydlighet gentemot anhöriga som vårdar en sjuk närstående. 

Läs socialtjänstlagen (nytt fönster)

Hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet, inklusive hjälpmedelsområdet.

Läs hälso- och sjukvårdslagen (nytt fönster)

Lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade, förkortad LSS, är en rättighetslag. När det gäller personer med demenssjukdom berör den främst de som är 65 år och yngre.

Läs LSS (nytt fönster)

Senast uppdaterad 15 oktober 2019 - 15:01 © Svenskt Demenscentrum

 
Vad gäller för bilkörning
och vapeninnehav?

Ladda ned Svenskt Demenscentrums faktablad. Klicka på bilderna nedan!

Faktablad Bilkörning och demens

Faktablad Vapen och demens

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår