Demensregister anpassat även för SÄBO

Svenska demensregistret (SveDem) har byggts ut för att få med det särskilda boendet. I fokus står här frågor om omvårdnad. Kommunerna kan ansluta sig genom att skriva ett avtal för hela kommunen.

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som varit i gång sedan våren 2007. Nydiagnosticerade registreras i SveDem och följs sedan genom hela vårdkedjan. Genom att samla in data och följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling hoppas man kunna förbättra kvaliteten på demensvården.

Landets minnesmottagningar och andra specialistenheter deltar i stor utsträckning i SveDem. Arbete pågår för att få fler vårdcentraler anslutna (läs: Ekonomisk morot för att utreda demens »). Nu har alltså även frågor som berör det särskilda boendet lagts till i registret. De boenden som ansluter sig kan påverka tidsperiod för uppföljningar.

Läs mer på SveDem:s webb » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 03 maj 2012 - 13:57 © Svenskt Demenscentrum

logga SveDem

 
www.svedem.se » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår