Fredagen den 20 maj besökte 50 000 personer Kungsträdgården i Stockholm och 2011 års upplaga av Forskning och hälsa. På scenen föreläste bland andra doktor Martin Ingvar för skolbarn och Lill Lindfors diskuterade transplantationer med näringslivets Sören Gyll och sakkunninga inom området.

bild från Kungsan

Allergier och smärta tillhörde årets huvudteman men demenssjukdomar lockade som vanligt ändå många besökare. Runt Svenskt Demenscentrums och Stiftelsen Silviahemmets tält fördes samtal kring vad som är normal glömska, om läkemedel mot Alzhmeimers sjukdom och vart man ska vända sig om man befarar att en anhörig drabbats av demenssjukdom.

Forskning och hälsa arrangeras av Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Karolinska Univeritetssjukhuset.

www.forskningochhalsa.se » (nytt fönster)

bild från Kungsan


Foto: Olga Shyshko

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår