Misstänksamhet

Minnesnedsättning och förvirring kan få personer att uppfatta saker felaktigt. Demenssjuka kan ibland bli misstänksamma mot omgivningen och anklaga den för stöld, otrohet eller annat. Det kan också hända att personen misstolkar vad han ser och hör.


Tips!

Försök att tänka på att ge enkla svar utan långa förklaringar eller resonemang.

Fokusera på någonting annat som att be om hjälp med en syssla.

Lyssna på vad som bekymrar personen och försök att förstå hennes verklighet. Försäkra dig om att personen förstår att du bryr dig om.

Argumentera inte och försök inte att övertyga. Låt personen uttrycka sina åsikter. Bekräfta hans eller hennes åsikt

Om en personen ofta letar efter sin plånbok eller handväska ha två likadana tillgängliga.

Senast uppdaterad 12 oktober 2008 - 19:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår