Oro

En person med demenssjukdom kan känna sig orolig eller upprörd och behöver kanske gå omkring för att motverka rastlösheten. Ofta känner de inte igen sig i sitt eget hem utan är ständigt på väg hem. Det här kan göra att de känner sig otrygga och konstant följer efter närstående.


Tips!

Försök att ta reda på vad som orsakar oro

Låt personen få veta att du är där för honom eller henne.

Engagera personen i någonting som avleder oro t.ex. konst, musik eller promenader.

Skapa en trygg miljö som är lugn och harmonisk. Undvik många personer och höga ljud.

Senast uppdaterad 12 oktober 2008 - 19:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår