Äldreministern besökte Demenscentrum

Den fjortonde augusti besökte äldreminister Maria Larsson Svenskt Demenscentrum i Äldreforskningens hus i Stockholm. Samtal pågick under drygt en timme och kretsade kring bland annat tvång och skydd i demensvården. Som ett led i ett uppdrag från Socialdepartementet förmedlade Demenscentrums utredare Lars Sonde erfarenheter från Norge, England och Holland där man lagstiftat inom området. Maria Larsson fick också se en demoversion av Demens ABC plus Primärvård, den nya webbutbildningen som lanseras i september.

Gruppdiskussion
Utredaren Lars Sonde (trea fr.v.) informerar om hur andra länder lagstiftat om tvångs- och skyddsåtgärder. 


Publicerad 2012-08-21
Senast uppdaterad 21 augusti 2012 - 13:57Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

Bild på W Hoffman och Maria Larsson
Fr.v. Wilhelmina Hoffman, Svenskt demencentrums föreståndare, och Maria Larsson, äldreminister.Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår