Äldreomsorgen – ett modernt föredöme

Senaste numret av tidskriften Äldre i Centrum har temat Chefen och behandlar ledarskapets roll. I en debattartikel vänder sig Ulla Tullberg, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, mot de problemfyllda beskrivningarna av äldreomsorgens ledarskap.

Ulla Tullberg har i sin forskning följt verksamheten på äldreboenden i både privat och kommunal regi. Hon har frågat sig varför arbetsledare inom äldreomsorgen beskrivs som ett så stort problem av politiker, högre chefer och den egna personalen. Ulla Tullberg menar att det knappast finns någon verksamhet som har chefer med bättre eller mera utbildning i ledarskap än inom äldreomsorgen.

Äldreomsorg bedrivs av kvinnor, för kvinnor och de manliga inslagen är få. Organiseringen avspeglar hur kvinnor vant sig att arbeta och samarbeta och detta, menar Ulla Tullberg, stämmer inte alltid med industrins och militärens modeller. Inom kvinnodominerade organisationer fördelas makt och ansvar oftare horisontellt – inte vertikalt i höga hierarkier med många nivåer och många chefer.

I äldreomsorgens arbetsgrupper har ofta enskilda anställda egna ansvarsområden som man planerar tillsammans med andra gruppers representanter, till exempel  inköp, underhållning, utbildningsinsatser. Medarbetarna förväntas kunna tänka, planera, prioritera och genomföra. Precis som alla moderna human resource management-idéer förespråkar betonar Ulla Tullberg.

Det som idag undergräver ledarskapet är att detta ständigt framhålls vara i behov av utveckling och förändring. I stället är det chefer inom andra verksamheter som har mycket att lära av äldreomsorgen anser Ulla Tullberg.

Läs hela debattartikeln på www.aldreicentrum.se » (nytt fönster)
 

 

 

 

 

 

Publicerad 2011-03-21
Senast uppdaterad 21 mars 2011 - 11:11Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

Bild på omslag

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår