Demenscentrum når allt fler

Svenskt Demenscentrum bedriver en intensiv verksamhet som är viktig och efterfrågad. Det skriver Socialstyrelsen i sin uppföljning som även omfattar Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Socialstyrelsen lyfter fram Svenskt Demenscentrums arbete med att sprida Socialstyrelsens nationella riktlinjer, bland annat genom webbutbildningar som nått vårdpersonal i hela landet. Myndigheten pekar även på betydelsen av den välbesökta hemsidan, deltagandet i såväl regionala som internationella seminarier och det nära samarbetet med andra aktörer inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen ställer sig positiv till att Svenskt Demenscentrum i år blev en egen stiftelse och därmed får ökade möjligheter att utveckla verksamheten.

Läs mer på Socialstyrelsens webb » (nytt fönster)

Publicerad 2013-05-17
Senast uppdaterad 17 maj 2013 - 15:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår