Inga förändringar i riktlinjerna

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom förblir oförändrade under 2013. Inget nytt har framkommit som motiverar korrigeringar i rekommendationerna anser Socialstyrelsen. Demensriktlinjerna publicerades våren 2010 och en mer omfattande uppdatering planeras nästa år. Svenskt Demenscentrum är representerad i den arbetsgrupp inom Socialstyrelsen som ansvarar för uppföljningen av riktlinjerna.

Publicerad 2013-02-28
Senast uppdaterad 28 februari 2013 - 17:09Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

bild på omslag
Läs riktlinjerna »
(nytt fönster) 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår