Osäkra utredningar av körförmåga

Tillförlitliga metoder saknas för att bedöma körförmågan hos personer med kognitiv svikt eller demens. Det visar en ny avhandling från Hälsohögskolan i Jönköping.

bilBakom avhandlingen Driving assessment and driving behaviour står Helena Selander som undersökt bland annat olika bedömningsmetoder som används vid körlämplighetsutredningar.

– Att bestämma när en klient inte längre är säker som bilförare kan vara svårt, speciellt när det inte finns några fastställda riktlinjer gällande lämpliga bedömningsinstrument. På grund av detta görs därför bedömningar i Sverige på olika sätt gällande körlämplighet och körförmåga. Det kan innebära att klienter blir felbedömda, det vill säga att säkra bilförare riskerar att förlora sitt körkort eller att farliga bilförare får fortsätta köra bil, säger Helena Selander i ett pressmeddelande från Hälsohögskolan.

Beslut om att återkalla körkort på grund av sjukdom, till exempel demenssjukdom, ska fattas av läkare. Helena Selanders forskning visar att det ofta är arbetsterapeuter som testar körlämplighet och körförmågan. Tillvägagångssättet varierar. Ibland görs enbart en praktisk aktivitetsbedömning, andra gånger används kognitiva test. Ett vanligt test är NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) men Helena Selanders studier visar att det inte kan förutsäga resultat från en körbedömning, varken för personer med stroke, kognitivt svikt eller demens.

Oavsett vilken typ av bedömning och test som används för att bedöma körförmåga är det av stor vikt att veta hur friska förare presterar, något som Helena Selander också studerar i sin avhandling.


Publicerad 2012-12-11
Senast uppdaterad 10 december 2012 - 11:37Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

Driving assessment and driving behaviour, Helena Selander (Hälsohögskolan i Jönköping).
Till avha
ndlingen » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår