Lennart Levi-pris till alzheimerforskare

Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet, har tilldelats Skandias Lennart Levi-pris 2013 för hälsofrämjande forskning. Hon får priset för "att i sin forskning om demenssjukdomar påvisat flera behandlingsbara riskfaktorer och därmed gett en mer optimistisk bild av möjligheterna att förebygga och behandla dessa sjukdomar".

Miia Kivipelto, verksam vid KI:s Alzheimercentrum och Aging Research Center, har bland annat visat att förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden, övervikt, brist på motion, stort intag av mättade fetter och alkohol är faktorer som ökar risken för att utveckla demens. Som huvudansvarig för flera epidemiologiska och kliniska projekt samarbetar hon med forskargrupper i både Sverige och Finland.

– Miia Kivipeltos forskning är oerhört viktigt, framförallt nu när en allt större del av befolkningen uppnår en hög ålder, säger priskommitténs orförande professor Nancy Pedersen i ett pressmeddelande. Demens drabbar inte bara den som insjuknar, utan också anhöriga och samhället i övrigt. Därför är förebyggande arbete inom detta område en stor utmaning för framtidens folkhälsa och samhällsekonomi.

Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 24 oktober 2013.

Läs pressmeddelandet » (nytt fönster)

Publicerad 2013-06-24
Senast uppdaterad 24 juni 2013 - 14:07Newspage © Svenskt Demenscentrumbild på Miia Kivipelto
Professor Miia Kivipelto
Foto: Stefan Zimmerman 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår