Ny myndighet tar över tillsynen

Den 1 juni 2013 tar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över tillsynen från Socialstyrelsen. IVO, som är en nybildad myndighet, ska ansvara för tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping kommer att övergå till IVO.

Socialstyrelsen kommer att ha kvar många av sina uppgifter inom vård och omsorg, bland annat att ta fram föreskrifter, nationella riktlinjer, och vägledningar samt att administrera statsbidrag och utfärda legitimationer.

Läs mer på Socialstyrelsens webb » (nytt fönster)

Publicerad 2013-05-29
Senast uppdaterad 29 maj 2013 - 16:45Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår