Nytt arbetsredskap för hemtjänsten

Checklista demens Hemtjänst är ett nytt verktyg som bygger på de nationella demensriktlinjerna. Den är avsedd för hemtjänstens arbetsgrupper och kan laddas ned gratis från Svenskt Demenscentrums webb. 

Checklistan är den andra i sitt slag som Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum har tagit fram. Förra året publicerades en motsvarande för personal på särskilda boenden. Den har rönt stort intresse, att döma av besöksfrekvensen på Svenskt Demenscentrums nedladdningssida. Syftet med de båda checklistorna är att erbjuda arbetsplatserna ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer.

Checklista demens Hemtjänst består av sju kapitel med olika frågor och kan användas i sin helhet eller i valda delar.

Tove Ahner– Vi rekommenderar att den följs upp minst en gång i halvåret för varje person. Förhoppningen är att den ger en bättre struktur i arbetet och att samarbete och lärande i arbetsgruppen främjas, säger Tove Ahner, utvecklingsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Under arbetets gång har hon haft hjälp av en referensgrupp (se nedan) med olika representanter från hemtjänsten. Checklistan har också testats av två arbetsgrupper – Årsta hemtjänstgrupp och Aleris hemtjänst, Södermalm – som gett värdefulla synpunkter på utformningen.

 – De som testat checklistan pekar på att den lättare tydliggör eventuella brister i verksamheten som då kan åtgärdas. Andra fördelar är att den stimulerar personcentrerad vård, genom ökat samarbete, och att den kunnat kopplas samman på ett positivt sätt med dokumentationen, säger Tove Ahner.

Magnus Westlander


Referensgruppen för Checklista demens Hemtjänst har representerats av:
Attendo hemtjänst, Kungsholmen, Stockholm
Enskede hemtjänstgrupp, Enskede-Årsta-Vantör stadsdel, Stockholm
FSB, Finsk hemtjänst AB, Älvsjö, Stockholm
Västerhaninge hemtjänst
AB Tonys hemtjänst, Västerhaninge
Tyresö kommuns hemtjänst
Bromma hemtjänst, Bromma, StockholmPublicerad 2013-07-18
Senast uppdaterad 18 juli 2013 - 13:14Newspage © Svenskt Demenscentrum

 


OBS!
Nya versioner av Checklista demens publicerades 2017, gå till nedladdningssida under Arbeta med demens. 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår