Premiär för museernas demenssatsning

I år satsar landets museer på personer med demensdiagnos och deras anhöriga. När projektet Möten med minnen invigdes den 28 januari arrangerades särskilda visningar på museer i bland annat Stockholm, Falkenberg och Östersund. 

Medan TV-kamerorna förevigade Drottningen, som invigde projektet på Nationalmuseet i Stockholm, samlades fyra personer med demensdiagnos, tillsammans med sina anhöriga, i en 1950-talslägenhet på Falkenbergs museum. Museipedagog Anna-Katarina Detert visade och ledde samtal om de tidstypiska föremålen; stringhyllan, den gamla radion och Husqvarnamopeden som står parkerad utanför ytterdörren.

Det blev lyckat och väldigt omtyckt av deltagarna. Lägenheten är en avgränsad lugn miljö och fungerar därför utmärkt som samlingsplats för personer med demensdiagnos, säger hon.

Falkenbergs museum är ett av 35 museer som hittills anmält sig till Möte med minnen. Projektet är inspirerat av Museum of Modern Art, New York, som i flera år arrangerat anpassade och välbesökta visningar av konstsamlingarna för demenssjuka och deras anhöriga. Nu hjälper Alzheimerfonden museerna att bygga upp motsvarande verksamhet i Sverige.


Med pengar från Postkodlotteriet
ska museipedagoger få grundläggande demenskunskap. Museerna ska också få hjälp med att knyta kontakter med lokala demensföreningar och personal inom vård och omsorg, för att lättare nå ut med information om visningarna.

Vid Falkenbergs museum hoppas man kunna samköra demensutbildningen med de båda andra halländska museerna i Halmstad och Varberg.

Sedan planerar vi att ha två visningar på hösten och två på våren. De ska ske utanför våra ordinarie öppettider för att vi ska kunna erbjuda en så lugn och trygg miljö som möjligt, säger Anna-Katharina Detert.

Även friluftsmuseet Jamtli utanför Östersund planerar för fyra visningar per år för personer med demensdiagnos och deras anhöriga. Här blir samlingspunkten Faluröda Per-Albintorpet, utrustat med en vevgrammofon, en gammal kaffekvarn och en järnspis som sprider värme och doften av nybakat bröd.


Jamtli har sedan länge
haft ett nära samarbete med Östersunds äldreomsorg, bland annat i ett pågående EU-projekt där även ett norskt musikmuseum deltar.

Vi har bland utbildat personal på kommunens dagverksamhet, för att de ska kunna ta med sina vårdtagare till museet och utnyttja våra historiska miljöer. Det har fungerat fantastiskt bra, dessutom har vi på museet lärt oss mycket om demenssjukdomar av vårdpersonalen, säger Britt-Marie Borgström, museipedagog på Jamtli.

Våra etablerade kontakter i äldreomsorgen hjälper oss att nå ut med information om Möten med minnen. På premiärvisningen kom sex deltagare och fler kan vi inte ta emot i Per Albin-torpet.

Projektet Möten med minnen pågår till och med 2015. Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet deltar som samarbetspartners.

Magnus Westlander

Läs mer om Möten med minnen på
Alzheimerfondens webb »
(nytt fönster)

Publicerad 2013-01-31
Senast uppdaterad 31 januari 2013 - 14:15Newspage © Svenskt DemenscentrumBilder från invigningen

 invigning av Möten med minnen
Drottning Silvia inviger Möten med minnen på Nationalmuseum i Stockholm.

 

bild på Per Albin-torpet
I Per Albin-torpet i Östersund...

interiör Per Albintorpet
...maler man kaffebönor.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår