Socialstyrelsen ger ut vägledning för anhörigstöd

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Målgruppen är främst socialtjänstens arbetsledare med ansvar för implementeringen av lagens anhörigparagraf. Men Socialstyrelsens skrift vänder sig även till politiker och chefer på övergripande nivå.

Vägledningen är indelade i olika avsnitt med bakgrundsfakta, juridiska aspeketer på anhörigvård och diskussionsfrågor som ska stimulera till interna diskussioner och reflektioner över det egna arbetet.

Publicerad 2013-03-07
Senast uppdaterad 07 mars 2013 - 11:39Newspage © Svenskt Demenscentrumomslag till rapport
Ladda ned Socialstyrelsens
vägledning »
(nytt fönster)

 

Ur 5 kap.10 § socialtjänstlagen:
”...socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår