Svenskt demenscentrum på egna ben

I januari i år blev Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse. Uppdraget är som tidigare, att genom kunskapsspridning och samverkan utveckla vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Svenskt Demenscentrum har sedan starten 2008 drivits som ett projekt av stiftelserna Silviahemmet och Äldrecentrum. De båda huvudmännen kommer även i fortsättningen att ha en aktiv roll genom sina representanter (tre vardera) i den nybildade stiftelsens styrelse. Ordförande är Ewa Samuelson.

Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, gläds åt stiftelsebildningen.

– Nu har vi en tydligare organisationsform, det  kommer bland annat att underlätta kontakterna med andra etablerade demenscentrum i Danmark, Norge och andra europeiska länder, säger hon.

Wilhelmina Hoffman tror att den organisatoriska nyordningen ytterligare kan effektivisera det inre arbetet. Utåt sett kommer det inte att märkas några större skillnader. Stiftelsen Svenskt Demenscentrum fortsätter att ta fram avgiftsfria webbutbildningar, nyhetsbrev, faktablad och att samarbeta med Socialstyrelsen, anhörigföreningar och andra aktörer.

Svenskt Demenscentrum finaniseras även 2013 i huvudsak genom medel från socialdepartementet.

 

Publicerad 2013-03-05
Senast uppdaterad 06 mars 2013 - 16:16Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår