Uppdaterad manual till svenskt MMSE-SR

Manualen till frågeprotokollet MMSE-SR, ett etablerat verktyg vid demensutredningar, har uppdaterats. Det handlar om smärre förändringar och förtydliganden, berättar chefspsykolog Beata Terzis, bland annat hur manualen ska användas.

MMSE-SR rekommenderas, tillsammans med klocktest, vid basala demensutredningar i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. MMSE-SR är en svensk variant anpassad för svenska förhållanden som publicerades våren 2012. Frågeprotokollet och den uppdaterade manualen kan laddas ned gratis från Svenskt Demenscentrums webb ». Här kan du även se instruktionsfilmer som bland annat visar hur testet bör utföras och hur svaren ska tolkas.

Publicerad 2013-08-13
Senast uppdaterad 13 augusti 2013 - 17:36Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår