Utbildning kan reducera ärftlig demensrisk

En ny svensk studie tyder på att utbildning minskar risken för demens, även bland personer som har en ökad medfödd benägenhet att utveckla sjukdomen.

Forskarna som är knutna till Swedish Brain Power har studerat sambanden mellan demens, utbildningsnivå och ApoE-genen, närmare bestämt en variant av den: ApoE4-allelen. Detta arvsanlag återfinns hos ca 15 procent av befolkningen och har i tidigare studier visat sig öka risken för Alzheimers sjukdom med 1,5 – 4 gånger, beroende på om man har ApoE4-allelen i enkel eller dubbel uppsättning.

Individens genuppsättning kan man inte påverka men resultaten från den svenska studien tyder på att den ökade demensrisken, till följd av ApoE4-allelen, går att reducera. Bland personer som bär på riskgenen hade de med med hög utbildning (gymnasienivå eller mer) hälften så stor risk att utveckla demenssjukdom jämfört med lågutbildade (motsvarande grundskola).

Att hög utbildning minskar risken för demenssjukdom har tidigare forskning påvisat. Nytt med den svenska studien är att detta samband även tycks gälla bärare av riskgenen ApoE4-allelen. Studien omfattar drygt 3 400 deltagare, 65 år och äldre, från tre stora befolkningsstudier. Den har publicerats i on-line i Neurobiology of Aging,

Källa: Education halves the risk of dementia due to apolipoprotein 4 allele:
a collaborative study from the Swedish Brain Power initiative
(Neurobiology of Aging)

Magnus Westlander

Publicerad 2011-11-11
Senast uppdaterad 10 november 2011 - 10:22Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår