Professor och "oomtvistlig nestor" prisad

Professor Bengt Winblad har fått Silviahemmets forsknings- och utvecklingsstipendium 2013. Priset är på 50 000 kronor och delades ut av Drottningen under Silviahemmets inspirationsdag den 9 april i Stockholm.

Bengt Winblad är professor vid Karolinska Institutet och en världens ledande alzheimerforskare. Han har startat, och är även chef för, Swedish Brain Power, ett nationellt forskningsnätverk som fått flera efterföljare utomlands. Juryns motivering till årets pris lyder: 

”Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet, tilldelas detta stipendium 
för sitt oerhört betydelsefulla och engagerade arbete inom området de senaste 30 åren. Bengt Winblad har startat många befolkningsstudier viktiga för kunskap om demenssjukdomar. Han har byggt upp en stark och kreativ forskningsmiljö vid Karolinska Institutet samt initierat och 
lett en rad kliniska prövningar för att behandla Alzheimers sjukdom. 

Bengt Winblad
 har startat och leder Swedish Brain Power, ett tvärprofessionellt nätverk med Sveriges
främsta forskare inom demensområdet. Bengt Winblad har bidragit till att Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar blivit kända både för allmänhet och akademi. Han utsågs internationellt år 2011 till den mest produktive
 demensforskaren i världen. Professor Bengt Winblad är demensområdets oomtvistliga nestor.”

Publicerad 2013-04-15
Senast uppdaterad 15 april 2013 - 16:51Newspage © Svenskt Demenscentrum

professor Bengt Winblad
Professor Bengt Winblad tar emot blommor från Wilhelmina Hoffman,
verksamhetschef för Silviahemmet.
T.v. Drottning Silvia.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår