Vissa antidepressiva läkemedel ökar fallrisken

Demenssjuka personer som använder SSRI-preparat har en ökad benägenhet att ramla och skada sig. Risken ökar med läkemedelsdosens storlek.


Bild på SSRI-preparatDet är Dagens Medicin som uppmärksammar en studie gjord vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Forskarna har följt 248 demenssjuka personer på ett vårdboende under två års tid. Resultaten är i linje med tidigare forskning som visar att antidepressiva läkemedel påverkar fallrisken vid demens. Sambandet i den holländska studien konstaterades dock endast för SSRI-preparat (serotoninåterupptagshämmare).

Höga doser (dygnsdos) av SSRI ökade fallrisken med 300 procent men även vid låga doser (en kvarts dygnsdos) uppmättes en signifikant ökad fallrisk (31 procent). För personer som även fick lugnande medel ökade fallrisken ytterligare.

Studien är publicerad online den 18 mars i British Journal of Clinical Pharmacology » (nytt fönster)

Publicerad 2012-01-30
Senast uppdaterad 30 januari 2012 - 12:13Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår