Film förbereder patient inför utredning

Migrationsskolan vid Region Skåne har tagit fram en kortfilm om demensutredningar. Den ska förbereda patienten inför utredningen och tar bland annat upp vilka undersökningar som kommer att göras och vilken roll en tolk har. Filmen är fyra minuter lång och har översatts till åtta språk, bland annat arabisk, finska och spanska.

Filmen är framtagen för utredningar på specialistklinik men kan även användas inom primärvården. Se filmen här (Migrationsskolan)

Publicerad 2018-10-30
Senast uppdaterad 30 oktober 2018 - 11:28Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår