Kungamedalj till Demenscentrums chef

Wilhelmina Hoffman har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster och Wilhelmina Hoffman får den för "framstående insatser som chef på Silviahemmet samt på Svenskt Demenscentrum". Medaljen delades ut av Kungen vid en ceremoni på Stockholms slott.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2017-02-08
Senast uppdaterad 08 februari 2017 - 13:14Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår