Personcentrerat ledarskap i fokus på konferens

Personcentrerat ledarskap och nationella demensstrategier var ämnen som lyftes under den fjärde skandinaviska konferensen om ledarskap och demens. I år hölls den i Köpenhamn 22-23 oktober och drygt 250 chefer och arbetsledare bjöds på många inspirerande föreläsningar.

bild från ledarskapskonferensen i Köpenhamn

För värdskapet stod Dammarks demenscentrum Nationalt videnscenter for demens som arrangerade konferensen tillsammans med Svenskt Demenscentrum och norska Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Temat för konferensen var: Hur säkrar vi att personcentrerade insatser går som en röd tråd igenom hela demensförloppet? Irländaren och professorn Brendan McCormack hävdade att här finns mycket kvar att göra. Hans forskning visar att vården endast i korta stunder arbetar personcentrerat och att det sker sporadiskt. Ett personcentrerat ledarskap och en utvecklad personcentrerad kultur i verksamheten är en förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat fullt ut.

Under konferensen presenterade även representanter från de olika länderna sina nationella demensstrategier. Norge är inne på sin andra långsiktiga plan som sträcker sig till 2020. Danmarks första handlingsplan gäller till och med 2025. Sveriges demensstrategi antogs i maj 2018.

Det finns flera likheter mellan ländernas strategier men också skillnader. Både Norge och Danmark har medel avsatta för att arbeta med de utmaningar som identifierats inom demensområdet, något som saknas i för den svenska demensstrategin. Vår förhoppning är att det även hos oss avsätts medel för att kunna arbeta strategiskt med de utmaningar som följer av en åldrande befolkning.

Köpenhamnskonferensen hölls den 22-23 oktober. På Videnscenters webbplats kan du läsa mer om den och också lyssna på flera av föreläsarna, bland annat läkaren Johan Ejerhed som arbetar med att skapa en mer demensvänlig medicinavdelning på Danderyds sjukhus. Nästa skandinaviska ledarskapskonferens hålls i Stockholm hösten 2020.

Ann-Christin Kärrman/Gunilla Nordberg

Till Nationalt videnscenter for demens webbplats (nytt fönster)

 

Publicerad 2018-10-30
Senast uppdaterad 30 oktober 2018 - 16:20Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår