Sexton sidor om demenssjukdomar

OmslagNär glömska är en sjukdom är titeln på en ny skrift som vänder sig till allmänheten. Den tar upp grundläggande fakta om demenssjukdomar – symptom, riskfaktorer och behandling – men innehåller även goda råd för förhållningssätt och bemötande.

När glömska är en sjukdom har tagits fram vid Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD). Den kan laddas ned som pdf eller beställas som trycksak från MFD:s webb (nytt fönster)

Publicerad 2016-12-13
Senast uppdaterad 13 december 2016 - 12:09Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår