Tre böcker i ny upplaga

Tre böcker i Svenskt Demenscentrums serie Om demenssjukdom utkommer snart i en andra upplaga. Det gäller Om demenssjukdom för biståndshandläggare, Om demenssjukdom för hemtjänst och Om demenssjukdom i särskilt boende.

Mycket av innehållet är sig likt men böckerna har kompletterats med bland annat de senaste nationella riktlinjerna (från 2017) och ny lagstiftning om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt. De innehåller också ett avsnitt om Samordnad individuell plan (SIP).

De nya upplagorna kan köpas i vår webbshop fr o m den 20 september. De kan också laddas ned gratis från vår webb.

Gå till webbshoppen (nytt fönster)

 

  

Publicerad 2019-09-10
Senast uppdaterad 10 september 2019 - 11:06Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår