Sexualitet och demenssjukdom

2017
Svenskt Demenscentrum & Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Litteratur

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?

Skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtagen av Svenskt Demenscentrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Vår förhoppning är att den ska spegla bredden av frågeställningar man kan möta inom vården och omsorgen. Syftet med skriften är att göra temat pratbart. Att göra den sexuella hälsan pratbar innebär inte att man måste vara expert inom området, utan snarare att kunna och vilja möjliggöra samtal kring sexualitet.

Skriften kan läsas från pärm till pärm alternativt i valda delar. Den kan också användas som underlag för gruppdiskussioner på arbetsplatser eller i studiesammanhang på vård- och omsorgsutbildningar. Det finns exempel från vård- och omsorgsverkligheten som med fördel kan användas som diskussionsunderlag.

Beställ den från vår webbshop » (nytt fönster)
Ladda ner skriften som PDF (gråskala) » (nytt fönster)
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 12 april 2017 - 11:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår