Smärta hos äldre – Bakgrund och praktiska råd

2019
Peter Strang

Litteratur

"Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar inom kommunen eller landstinget med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

Boken beskriver varför smärtupplevelsen hos äldre kan skilja sig från den hos yngre. Vidare ges förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och boken beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Ett särskilt kapitel handlar om smärta vid demens. Stor tonvikt läggs vid icke-farmakologiska metoder som lindrar smärta men boken förklarar också översiktligt nyttan av vissa basala läkemedel.

"Smärta hos äldre" vänder sig framför allt till undersköterskor, men med tanke på det breda upplägget och vissa fördjupningsavsnitt är boken också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet.

Boken, som har många fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor, har skrivits av Peter Strang som är professor i palliativ medicin, i samverkan med undersköterskor, sjuksköterskor och MAS:ar som har läst och kommenterat texterna.

Förlag

Senast uppdaterad 19 augusti 2019 - 13:45 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår