Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik – Tre år med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum

2011
Lennart Svensson, Helena Svensson & Helen Uliczka, Linköpings universitet

Myndigheter & institut

År 2008 startade Svenskt Demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Socialstyrelsen har låtit utvärdera centrumens verksamheter och utsåg Linköpings universitet som utvärderare i en lärande utvärdering. Uppdraget har letts av professor Lennart Svensson.

Utvärderingen kommer fram till att båda centrumen har svarat väl upp mot det stora trycket från samhället på mer kunskap och de kommer att behövas framöver eftersom dessa frågor fortsätter att vara aktuella i allt högre grad. Den övergripande slutsatsen är att det finns goda skäl för att de båda centrumen ska få fortsätta med, och vidareutveckla, sina verksamheter i ett mer långsiktigt perspektiv.

Ladda ned utvärderingen » (pdf, 45 sid)

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår