Demens och psykisk ohälsa hos äldre

Utbildningsanordnare: Mälardalens högskola

Kursinformation: Kursen riktar sig till dig som är undersköterska eller har annan äldre vårdutbildning. Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper om hur olika demenstillstånd och psykisk ohälsa drabbar hjärnan, samt hur de påverkar patientens personlighet och dagliga liv. Den belyser också den utredning och behandling som finns att erbjuda. 

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 50 %

Plats: Eskilstuna

Läs mer »
Senast uppdaterad 09 januari 2019 - 13:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår