Demenskurs översatt till BKS

Migrationsskolan har nu översatt sin webbaserade demenskurs till bosniska/kroatiska/serbiska (BKS). Den vänder sig till både anhöriga och vårdpersonal med en bakgrund från Balkan. Hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom och bemötande är några ämnen som tas upp. Kursen är avgiftsfri och tar ca 90 minuter att genomföra. Sedan tidigare finns översättningar  på persiska och polska.

Läs mer på Migrationsskolans webb » (nytt fönster)

Kurs BKS

Senast uppdaterad 11 januari 2018 - 11:06 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår