Språkstöd till Demens ABC

språkstödGoda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Varje yrke har sitt språk och i den här arbetsboken tar vi upp det som används inom vård och omsorg, framför allt inom demensvård.

Boken fokuserar på ord- och begreppsförståelse men innehåller även övningar som uppmuntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbetsplatsen men också i undervisningen vid till exempel gymnasiets vård- och omsorgsprogram och SFI (svenska för invandrare).

Vår förhoppning är att boken ska ge fler personer möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC och därmed lära sig grunderna för att arbeta efter de nationella riktlinjerna om demenssjukdom.

Beställ boken i vår webbshop » (nytt fönster)
Ladda ned boken som pdf  » (102 sid)

Se trailer om Språkstöd  till Demens ABC

Senast uppdaterad 02 februari 2018 - 12:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår