Jobba säkert med läkemedel

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

Inför delegering av läkemedelshantering

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Den tar cirka två timmar att genomföra och diplom kan laddas ned vid efter godkänt kunskapstest.

Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på läsplatta. Du behöver hörlurar alternativt högtalare.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting och är tillgänglig via vår utbildningsportal » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 03 maj 2016 - 13:50 © Svenskt Demenscentrum

bild på Jobba med läkemedel


Vägledning till utbildningen
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår