Stjärnmärkt – en utbildningsmodell

Vad är Stjärnmärkt?

bild på loggaStjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig främst till hemtjänstenheter och särskilda boenden men även till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Vad innehåller utbildningsmodellen?

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förebereda sig genom gå en webbutbildning och göra en hemuppgift. 

Vilket utbildningsmaterial används?

Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt är tillgängliga på vår utbildningsportal:

  • Demens ABC
  • Demens ABC plus Hemtjänst respektive Särskilt boende
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Även Checklista demens används och kan laddas ned från vår webbplats. Allt material är avgiftsfritt.

När får arbetsplatsen kalla sig Stjärnmärkt?

När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärknigen omprövas varje år.

Läs mer om Stjärnmärkt på www.stjärnmärkt.se (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 06 februari 2019 - 12:01 © Svenskt Demenscentrum

   

 

bild på Maria Lindgren
Vad gör en Stjärninstruktör?
Maria Lindgren, usk, berättar om sina erfarenheter.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår