Rapport: Sängfösaren

2006
Kristina Stefanovic Andersson • Malmö stad

Ett projekt om att korta nattfastan hos vårdtagare på tre äldreboenden Malmö. För att lyckas nå målet bildades ett team på varje äldreboende bestående av kostombud (undersköterska eller vårdbiträde), undersköterska eller vårdbiträde som arbetar natt och en sjuksköterska. Vilka förändringar som genomfördes bestämde teamen själva. Genombrottsmetoden användes.

Ladda ned » (pdf, 17 sid)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 13:35 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår