Nätverk för demensvårdutvecklare

Demensvårdsutvecklare kan ha olika yrkesbakgrund, utbildning och arbetsuppgifter. Nu finna ett nätverk för denna yrkeskategori.

Initiativtagare är Berit Andersson och Karin Andersson som båda arbetar i det kommunala demensteamet i Enköping. De har arbetat i många år inom vården och också vidareutbildat sig till demensvårdsutvecklare.

Berit Andersson gick sin utbildning i Märsta 1999–2001 och Karin Andersson utbildade sig i Älvsbyn, 2008-2010. Utbildningen var en KY- utbildning på 80 poäng, vilket ger en bred kompetens.

– Nu startar vi ett nätverk för oss som arbetar som demensvårdutvecklare. Det är viktigt att vi kan stötta varandra och ge tips på hur vi kan använda vår kunskap på bästa sätt, säger Karin Andersson.

– Vi är en yrkeskategori med stor kompetens och önskvärt är att alla ska få möjligheten att använda det vi lärt oss i en mycket bra utbildning. Vi hoppas på att kunna ordna en nätverksträff så småningom där alla demensvårdsutvecklare kan träffas och dela erfarenheter med varandra, säger Berit Andersson.

Ni som är intresserade av nätverket kan höra av er till Berit Andersson och Karin Andersson. Skicka namn och e-postadresser:

demensvardsutvecklarenatvark@enkoping.se

Senast uppdaterad 18 mars 2013 - 08:22 © Svenskt Demenscentrum

 

bild på demensvårdutvecklare
Karin Andersson & Berit Andersson

 

Läs artikel i Kommunalarbetaren »
(nytt fönster) 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår