Mobilt omsorgsteam i Västervik

Demensvården i Västervik har tillgång till något som saknas på de flesta andra håll: en buss med mobilt omsorgsteam. Utflykter är numera ett populärt nöje hos de boende på Tjusgården och för hela äldreomsorgen i Västervik.

I det mobila teamet arbetar två personer med bakgrund som undersköterska och mentalskötare. Med bussen åker de runt och anordnar utflykter efter önskemål från boende och personal inom Västerviks äldreomsorg. Enkla utflykter som att ta med sig en kaffekorg ut i det gröna eller åka ut och plocka blommor sker spontant i vardagen. Förutom utflykter planeras längre resor som t.ex. till Kolmården eller till Öland.

– Bussen används även för transport vid andra populära aktiviteter som när filmvisning, fester och gymnastik arrangeras. Det mobila teamet har även startat en samlingsplats, Spårö, här på Tjusgården där boenden kan vända sig för att byta miljö och träffa andra människor, säger Gunilla Hveen, enhetschef för det mobila teamet, liksom för äldreboendet Tjusgården och dagverksamheten Mimergården.

Tjusgården är ett särskilt boende med 64 platser, varav två enheter med 16 platser för personer med demens. En av dessa två enheter har åtta platser vikta för demenssjuka personer med utåtagerande beteende. Varje enhet är döpt efter skärgårdsgrund i Västervik.

Mimergården är en dagverksamhet som startade 1985 i landstingets regi men som nu är en kommunalt styrd verksamhet. Verksamheten tar emot 10 – 13 gäster per dag.

– Alla besökare har en demensdiagnos. Hit kommer även yngre personer med demenssjukdom. Mimergården har fyra personer anställda. En person arbetar dessutom halvtid som anhörigstödjare, säger Gunilla Hveen.

Mimergårdens personal ordnar en mängd aktiviteter utifrån gästernas önskemål. Allt ifrån dans och grillkvällar till besök från personal som arbetar på museum. Under dessa besök har olika föremål inom sjöfart, glas, hantverk, klockor och foton studerats. Dessa besök är mycket uppskattade enligt personalen.

Personalen verkar trivas på Mimergården. De tycker att arbetet är flexibelt och självständigt. En medarbetare arbetar särskilt med de yngre gästerna som har en demenssjukdom. Dessa har särskilda behov för att klara vardagen. Stödet kan bestå av bankärenden, besök till försäkringskassan och pappersexercis.

– Anhörigstödet utformas i samverkan med primärvården. Tillsammans ordnar vi sex träffar där olika teman tas, säger anhörigstödjare Margareta Andersson.

Exempel på teman är:

  • Information om demenssjukdomar (läkare, distriktssköterska)
  • Stöd och hjälpinsatser (biståndshandläggare)
  • Demensteamets stöd (sjuksköterska)
  • Information om God man (anhörigkonsulent)
  • Information om hjälpmedel och bemötande (anhörigstödjare)
  • Demensföreningens stöd

Anhörigstödet finns alltså under hela demensresan från sjukhus, primärvård, kommun till stödinsatser från frivilliga verksamheter. Förutom anhörigstödjarens insatser i kommunen får anhöriga stöd av Röda korset värdinnor.

 

Ann-Christin Kärrman 


 

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

 

Fakta | Projekt i Västervik och Tjusgården

IT för äldre
Innebär att en storbilds tv är kopplad till datorer och där kan de boende maila sina anhöriga och ta del av barnbarnens äventyr med fotografier när de är ute och reser runt om i världen.

 

Stimulansmedel
I Västervik har man genom stimulansmedel vidareutbildat undersköterskor som i sin tur handleder personal för att sprida kunskap vidare. Efter utbildningen tycker man sig märka att det är färre demenssjuka som kommer från andra boenden till enheten för utåtagerande personer. Möjligen har utbildningssatsningarna kring demens och bemötande bidragit till större kompetens och trygghet att sköta beteendestörningar hos demenssjuka menar Gunilla Hveen.

 

Övriga samarbetsparter
ABF - musikcirkel
Röda korset - värdinnor
Lions - sommarfest

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår