Bilder från konferensen Nollvision – från teori till praktik den 22 mars 2019 i Ingenjörshuset
i Stockholm. 
Arrangörer: Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret (SveDem).

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår