Inspirationsfilm, tips och och råd

Innan ni samlar deltagarna måste ni enas om vem som ska leda fotbollgruppen. "Inte kan jag
vara samtalsedare, jag kan ju inget om fotboll". Jo, då. Du behöver varken vara kunnig eller
ens intresserade av fotboll, däremot nyfiken och intresserad av deltagarna och deras levnads-
historia.

Förbered dig genom att läsa Tips till samtalsledare » (pdf, 3 sid) och se vår inspirationsfilm nedan.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår