Snoezelenmetoden

Snoezelenmetoden kommer från Holland och utvecklades ursprungligen för personer med psykiska och fysiska funktionshinder. Metoden har senare spridit sig till demensvården och används i bl a Tyskland, England och Sverige.


Stimulera utan ansträngning

Grundidén är att man erbjuder en person sinnesstimulering i en anpassad miljö kopplat till ett speciellt förhållningssätt. Genom att stimulera syn, hörsel, lukt, smak och känsel i en kravlös miljö kan man erbjuda en demenssjuk person stimulering utan intellektuell ansträngning. Den trötta hjärnan får vila från den ofta överstimulerande miljön hon normalt befinner sig i.


Samspel mellan miljö och människa

Snoezelen bygger på att få stöd av en vårdare för att kunna ta till sig sinnesintryck från sin omgivning. Det är en modell där miljö, person och medföljare är viktiga komponenter. Den demenssjuke erbjuds sinnesstimulering med hjälp av olika effekter. Miljön används som ett medel för kommunikation, samspel och interaktion med andra människor. Detta innebär att det är möjligt för vårdpersonalen att aktivera och stimulera personer i senare fasen av sjukdomen när de inte längre kan delta i de dagliga aktiviteterna på avdelningen.

 

Senast uppdaterad 19 mars 2019 - 16:50 © Svenskt Demenscentrum

 


Snoezelen är holländska och en mix av orden snuffelen – snusa, lukta, använda sina sinnen, att vara aktiv – och doezelen som betyder dåsa, i betydelsen att gå ner i varv.

 

 

Snoezelen på webben
På WorldWideSnoezelen.com finns mer information och artiklar att ladda ned. Till webbplatsen » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår