Organisatoriska frågor glöms bort

Socialstyrelsens preliminära version av demensriktlinjerna är ett steg i rätt riktning men det finns brister. Det skriver två forskare från Nestor FoU-center tillsammans med tre verksamhetschefer från Nynäshamn i Läkartidningen. De pekar ut tre områden:

  • riktlinjerna riskerar att bidra till en slentrianmässig indelning av demensutredningar i två steg
  • de styr inte tillräckligt utvecklingen mot ökad samverkan inom och mellan kommuner och landsting
  • de stödjer inte metodutvecklingen för att motverka hinder vid initiering och fullföljande av demensutredningar.

Läs artikeln i Läkartidningen, nr 47 » (nytt fönster)

Demensriktlinjerna ska främst vara ett stöd i utredning och behandling

Anders Haglund, överläkare vid Länssjukhuset i Kalmar, kommenterar artikeln ovan. Läs artikeln i Läkartidningen, nr 49 » (nytt fönster)


 

 

Senast uppdaterad 18 december 2009 - 15:42 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår