Så arbetar vi med riktlinjerna

Rättviks kommun

Syftet med arbetet har varit att utifrån demens riktlinjerna inventera vad vi idag gör i kommunen och vilka förbättrings områden vi ska jobba vidare med. Vi har inventerat de områden som demens riktlinjerna säger att vi skall åtgärda,    prio 1-3 och noterat områden vi kan förbättra. Läs mer » (pdf, 82 sid.)

Kontaktperson:
Demenssjuksköterska Ingrid Svensson
E-post:ingrid.svensson@rattvik.se 

Vårdkedjan utvecklas i Solna

Flera tidigare projekt/arbeten har tydliggjort behovet av en utvecklad vårdkedja för personer med demenssjukdom. I Solna finns idag ett gemensamt intresse hos kommunen och landstinget att tillsammans utveckla demensvården genom att gemensamt bygga upp en sammanhållen och väl fungerande vårdkedja. Med stimulansmedel genomför därför omvårdnadsförvaltningen i Solna stad tillsammans med landstingets verksamheter i Solna och berörda minnesmottagningar ett gemensamt projekt med syfte att förbättra och skapa en hållbar utveckling av vårdkedjan för personer med demenssjukdom i ordinärt boende och stödet till deras anhöriga. Läs mer »


"Ö-viks modellen”

I april 2010 startade en ny verksamhet i Örnsköldsviks kommun utifrån en samverkan mellan kommun, primärvård och Örnsköldsviks sjukhus. Tre sjuksköterskor, specialiserade inom demens, anställdes för ge stöd till personer som drabbats av demens, deras närstående och till personal.         Läs mer »  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Närsjukvårdsprojektet i Malmö

Alla personer med misstänkt demenssjukdom har rätt till utredning, diagnos, behandling och uppföljning. Vård och stöd ska ges utifrån det individuella behovet hos patient och anhörig, vilket även medför vinster för samhället.
Närsjukvårdsprojektet ger en ökad patientsäkerhet, bättre demensvård samt ”öppnar dörrar” för bättre kommunikation och samverkan i hela vårdkedjan; specialistvård, primärvård och hemvården. Projektet har skapat ett välfungerande nätverk med patient och anhörig i fokus. Läs mer »


 

Senast uppdaterad 21 februari 2012 - 15:29 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår