Stureby vård- och omsorgsboende

På Stureby vård- och omsorgsboende har de nationella demensriktlinjerna implementerats och utvärderingen av effekterna har redan börjat. I denna utvecklingspigga verksamhet verkar alla trivas - personal, boende, forskare och studenter. Varför? Alla har en given roll i driften och utvecklingsarbetet.

                                                               Läs mer på Demensrådets hemsida »

Senast uppdaterad 27 juni 2012 - 13:24 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår